درس شیرین انگلیسی
انگلیسی برای مقطع راهنمایی
 

My mom only had one eye. I hated her… she was such an embarrassment.

مادر من فقط یک چشم داشت . من از اون متنفر بودم … اون همیشه مایه خجالت من بود

She cooked for students & teachers to support the family.

اون برای امرار معاش خانواده برای معلم ها و بچه مدرسه ای ها غذا می پخت

There was this one day during elementary school where my mom came to say hello to me.

یک روز اومده بود دم در مدرسه که به من سلام کنه و منو با خود به خونه ببره

I was so embarrassed. How could she do this to me?

خیلی خجالت کشیدم . آخه اون چطور تونست این کار رو بامن بکنه ؟

بقیه در ادامه ی مطلب..                                                                         نظر یادتون نره


لينك | نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 17:35 توسط hadis.j|
کاربرد رنگ

رنگ جزء دسته ی بزرگ صفات هستند. زمانیکه از رنگها استفاده میکنیم دونوع جمله میتوانیم  د اشته باشیم  :

نوع اول :در جملات نوع اول صفت و موصوف بهم چسبیده هستند و قبل از صفت و موصوف a یا an نوشته میشود.   

.type 1 : This is  a  red box .                   plural :   These are red boxes  

                                                                موصوف  صفت          اسم اشاره

That is a yellow book.                    "    Those are yellow books

                                                                                                   موصوف     صفت             اسم اشاره

تذکر ۱ : هرگز صفات جمع بسته نمی شوند.

تذکر۲ : در جملات جمع از a و  an استفاده نمی شود.

تذکر۳: قانون گرفتن s باید رعایت شود.

         کلماتی که انتهای آنها x,z,s,ch,o,sh دارند بجای s بایدes بگیرند.

نوع دوم : برای ساختن جملات نوع دوم به این صورت عمل میکنیم .

          aو anحذف میشود و موصوف را به اول جمله بعد از کلمه ی اشاره منتقل میکنند .

                                                                   .        type 2 : This box is red 

 That is a yellow book.     t2  :     That book is yellow              

                  Those book are yellow

      سوال ساختن برای صفت رنگ : زمانیکه می خواهیم در مورد رنگ سوال کنیم  از What color  استفاده می کنیم .                                                             

I have a pair of purple shoes.

?What color are your shoes

         . They 're purple

         

    فرمول ساختن این دسته از سوالات :                                                           

?  + بقیه جمله به ترتیب غیر از رنگ + فعل +What color   

 

 

 


لينك | نوشته شده در یکشنبه سی ام آبان ۱۳۸۹ساعت 21:38 توسط hadis.j|
امیدوارم از مطلب استفاده ی صحیح برده باشید

باران وقتی بارید، پاییز قدم های پایانی تابستان را بدرقه کرد و در بازگشت، من بودم که به پیشباز طراوت باران رفتم. دانه دانه از تازگی اش سیراب شدم و از وجود تازه ای دگر که از خود من بود، خداوند را شاکر شدم. حقیقت جاودانه من پا به عرصه زندگی من گذاشت و من هم در زندگی اش چو نم نم باران قدم نهادم. گرچه باران طراوتی دگر است، اما سعی من در این است که آن طراوت را بیاموزم و خود شوم بارانی دیگر، آبیِ دیگر.

                                                                                          آبی ِ دیگر، هادی صفری، 5/7/82


Rain, when it came, fall had come after the last steps of summer and when getting back, it was me that had gone towards the freshness of rain. One by one, I was full of its freshness and thankful of God for another fresh. My ever lasting real stepped in world of my life and I also rained like the drops of rain in her life. Even though rain is other, but I try to learn its freshness and I become another rain myself. Another blue.

 Another blue, Hadi Safaree, 27/9/2003 www.sababoy.tk


لينك | نوشته شده در شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:40 توسط hadis.j|
جمله های زیبا سری 4

پله های سبز قلب تو در برابر دیدگانم افق سراسر نور و امید را نشانم می دهند. من تا بی نهایت این سرسبزی شادمانم. تو تا آخر این سبرسبزی پایداری. روزها کوتاه اند. زمان حد و اندازه ما نیست. شب ها بلند می شوند وقتی از هم دوریم. در بستر اندیشه ام با تو اندیشه می کنم و زمان تازه قدم بر پله های سبز قلب تو می گذارد. به زمان های کوتاه آفتابی آینده می اندیشم. و یک عالمه پله سبز می بینم. سبزِ سبز در سبزه زار با هم بودن.


The green steps of your heart in front of my eyes show me the horizon full of light and hope. I'm happy as much as this greenness. You're undying as much as this greenness. Days are short. Time is not same to us. Nights are long when we're away from each other. I think about you in my thought set and that time the time steps on the green steps of your heart. I think about the sunny short times of future. And I see a lot of green steps. Much greens in plain of being together.

منبع: sababoy.blogfa


لينك | نوشته شده در شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:25 توسط hadis.j|
همین جوری!

Believe that the less kindness won't be forgotten even from weak minds.

باور داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیفترین حافظه ها پاک نمیشود

 دلیل خاصی برای گذاشتن این جمله نداشتم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


لينك | نوشته شده در شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:20 توسط hadis.j|
داستان کوتاه زیبا


The Loan

Two friends, Sam and Mike, were riding on a bus. Suddenly the bus stopped and bandits got on.
 The bandits began robbing the passengers. They were taking the passengers’ jewelry and  watches. They were taking all their money, too. Sam opened his wallet and took out twenty dollars. He gave the twenty dollars to Mike Why are you giving me this money?” Mike asked Last week I didn’t have any money, and you loaned me twenty dollars, remember?” Sam said. “Yes, I remember,” Mike said. " I’m paying you back,” Sam said

 

قرض
دو دوست به نام های سام و مایک در حال مسافرت در اتوبوس بودند. ناگهان اتوبوس توقف کرد و یک دسته راهزن وارد اتوبوس شدند. راهزنان شروع به غارت کردن مسافران کردند. آن ها شروع به گرفتن ساعت و اشیاء قیمتی مسافران کردند. ضمنا تمام پول های مسافران را نیز از آن ها می گرفتند.
سام کیف پول خود را باز نمود و بیست دلار از آن بیرون آورد. او این بیست دلار را به مایک داد. مایک پرسید: «چرا این پول را به من می دهی؟» سام جواب داد: «یادت می آید هفته گذشته وقتی من پول نداشتم تو به من بیست دلار قرض دادی؟» مایک گفت: «بله، یادم هست.» سام گفت: «من دارم پولت را پس می دهم.

منبع: hediadak.blogfa


لينك | نوشته شده در شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:10 توسط hadis.j|
جمله ها و سخنان حکیمانه و زیبای انگلیسی

The fragrance of the flower spreads only in the direction of the wind
But the goodness of a person spreads in all direction


Three powers rule the world
Horror, Greed and Stupidity


My father chose my name, and my last name was chosen by my ancestors 
That's enough, I myself choose my way

منبع: eng4u.blogfa


لينك | نوشته شده در پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 17:30 توسط hadis.j|
نام های خدا در زبان انگلیسی

The All-knowing

خداوندعليم

The Supreme Being

خداوندتبارك وتعالي 

Omnipotent 

قادرمطلق

Lord bless us

خداازسرتقصيرات مابگذرد

Godspeed

 خدابهمراه

 God willing

 انشاالله،اگرخدا بخواهد


ادامه مطلب
لينك | نوشته شده در پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 17:26 توسط hadis.j|
جمله های اموزنده سری 3

Everything is okay in the end. If it's not okay, then it's not the end

آخر هر چیزی، نیکوست. اگر خوب نیست، یعنی هنوز به پایان نرسیده است


The hour of departure has arrived,
and we go our ways I to die and you to live.
Which is the better, only God knows.

هنگام جدایی فرا رسیده است. هر کس به راه خود می رود
من می میرم و شما زنده می مانید. تنها خدا می داند کدام بهتر است


If you live to be a hundred,
I want to live to be
a hundred minus one day,
so I never have to live
without you

اگر می خوای صد سال زندگی کنی
من می خوام یه روز کمتر از صد سال زندگی کنم
چون من هرگز نمی تونم بدون تو زنده باشم.


Some Will Seek Forgiveness, Others Escape

بعضی ها به دنبال بخشش میگردند.... بقیه فرار میکنند.


Where ever
the wind blow
i konw that
.... you 've sighed

هرزمان که باد می وزد
میفهمم که تو آه کشیده ای......


ادامه مطلب
لينك | نوشته شده در پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 17:21 توسط hadis.j|
آيا ميدانيد اين حروف مخفف چه كلمه اي يا جمله اي است؟

IQ = Intelligence Quotient

بهره هوشي – ضريب هوشي

ID = Identification                                                                         

كارت شناسايي        

CD = Compact Disc

سي دي – ديسك فشرده

DVD = Digital Video-Disc / Digital Versatile Disc

دي وي دي

PhD = Doctor of philosophy

درجه دكتري

ISO = International Organization for Standardization

ايزو – سازمان جهاني استاندارد                                                                                  

ICU = Intensive Care Unit

بخش مراقبت هاي ويژه

AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome

بيماري ايدز- سندرم ازبين برنده امنيت دفاعي بدن                                                         

ISBN = International Standard Book Number

شماره استاندارد بين المللي كتاب                                                                               

OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries

اوپك- سازمان كشورهاي صادركننده نفت                                                                       

IRNA = Islamic Republic News Agency

ايرنا – خبرگزاري جمهوري اسلامي                                                                                

ISNA = Iranian Student News Agency

ايسنا – خبرگزاري دانشجويان ايران                                                                                

TOEFL = Test of English as a Foreign Language

آزمون تافل

IELTS = International English Language Testing System


آزمون آيلتس

UNESCO = United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

يونسكو – سازمان آموزش علمي وفرهنگي ملل متحد                                                       

UNICEF = United Nations Children’s Fund / United Nations International Children's Emergency Fund 

يونيسف – صندوق اضطراري سازمان ملل متحدبراي كودكان                                                 

PIN = Personal Identification Number

شماره شناسايي شخصي

SIM card = SIM is the abbreviation of  Subscriber Identification Modul

مدل شناسايي مشترك   


لينك | نوشته شده در پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 17:10 توسط hadis.j|
ضرب المثل های انگلیسی با معادل و ترجمه فارسی برای آموزش زبان انگلیسی

crocodile tears

اشک تمساح،اشک ریا

a wet blanket

برج زهرمار،آیه یاس

out of the flying pan into the fire

از چاله به چاه افتادن

under the wire

سر بزنگاه

to get down off a high horse

از خر شیطان پایین آمدن


لينك | نوشته شده در پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 17:4 توسط hadis.j|
مطالب جالب در مورد سيزده بدر به زبان فارسي و انگليسي

Iranians celebrate Sizdah-Bedar, the traditional Persian festival of nature, which is also a finale to the Nowruz celebrations.

Sizdah-Bedar is an ancient Iranian nature festival dating back to at least 4,000 years ago and marks the last day of Iranian New Year festivity.

Contrary to popular myth, number thirteen does not demonstrate bad omen in Persian culture, it is merely chosen as a day to celebrate.

  According to Zoroastrians, in order to have the god of rain as victorious and the fiend of drought as destroyed in the New Year, people should commemorate Tishtrya and ask him for rain.

Therefore on the last day of Nowruz festival and when the earth grows green, people leave their houses for water streams on the 13th to ask Tishtrya for rain.

بقیه در ادامه مطلب                                          با ترجمه...                         نظر یادتون نره


ادامه مطلب
لينك | نوشته شده در یکشنبه نهم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:52 توسط hadis.j|
مطالب زیبا 1

پله های سبز قلب تو در برابر دیدگانم افق سراسر نور و امید را نشانم می دهند. من تا بی نهایت این سرسبزی شادمانم. تو تا آخر این سبرسبزی پایداری. روزها کوتاه اند. زمان حد و اندازه ما نیست. شب ها بلند می شوند وقتی از هم دوریم. در بستر اندیشه ام با تو اندیشه می کنم و زمان تازه قدم بر پله های سبز قلب تو می گذارد. به زمان های کوتاه آفتابی آینده می اندیشم. و یک عالمه پله سبز می بینم. سبزِ سبز در سبزه زار با هم بودن.


The green steps of your heart in front of my eyes show me the horizon full of light and hope. I'm happy as much as this greenness. You're undying as much as this greenness. Days are short. Time is not same to us. Nights are long when we're away from each other. I think about you in my thought set and that time the time steps on the green steps of your heart. I think about the sunny short times of future. And I see a lot of green steps. Much greens in plain of being together.


لينك | نوشته شده در یکشنبه نهم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:43 توسط hadis.j|
شعر سهراب سپهری به زبان انگلیسی

A light descended on earth,
I saw two footprints in the desert sands.
Wherefrom had it come?
And where was it going?
oing?Only two footprints were visible,
Maybe somebody had stopped on the ground by mistake.
Suddenly the footprints started moving,
Light followed the footprints,
The footprints were lost.
I watched myself from the opposite direction:
A cavity was filled by death
And I started to move in my dead corpse,
I could hear the sound of my footsteps from distance,
Maybe I was passing a desert.
I was imbued with a lost expectation.
Suddenly a light fell on my dead body
And I resurrected with anxiety:
Two footprints filled my existence.
Wherefrom had it come?
Where was it going?
Only two footprints were visible
Maybe somebody had stopped on the ground by mistake


لينك | نوشته شده در یکشنبه نهم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:20 توسط hadis.j|
جمله های حیرت اور
این جمله ها با کلمه ای یک حرفی آغاز می شود٬ کلمه دوم دو حرفیست٬‌ چهارم چهار حرفی... تا بیستمین کلمه بیست حرفی
نویسنده این جمله یا مغز دستور زبان بوده یا بی کار:

I do not know where family doctors acquired illegibly perplexing handwriting nevertheless, extraordinary pharmaceutical intellectuality counterbalancing indecipherability, transcendentalizes intercommunications incomprehensibleness


ترجمه جمله :

نمیدانم این دكترهای خانواده گی این دست خطهای گیج کننده را از کجا کسب میکنند.با این حال سواد پزشکی انها غیر قابل کشف بودن این دست خط ها را جبران کرده و بر غیر قابل کشف بودن انها ( دست خط ) برتری میجوید

منبع: olinda.blogfa


لينك | نوشته شده در یکشنبه نهم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:13 توسط hadis.j|
سلام می خواستم بگم که..
سلام

می خواهم بگم که اگر مطلب خاصی در نظر دارید در قسمت نظر ها  بگوییدتا بگذارم

منتظرم...


لينك | نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت 18:35 توسط hadis.j|
نمونه سوالات سال اول راهنمایی

1-        به سوالات زیر جواب های کوتاه و کامل دهید .  ( 4 نمره )

1-                Are  you  a teacher ?

Yes, ------------- . ---------------------------

2-              Are  they  students ?

No, -------------- .  -------------------------.

3-              Is  Ali a boy ?

Yes, --------------.  -------------------------- .

4-              Is  Mr. Amini  a  doctor ?

No, --------------.    --------------------------

 

سلام بچه ها مرسی که با نظر هاتون من را همراهی می کنید

بقیه سوالات در ادامه مطلب....


ادامه مطلب
لينك | نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت 16:46 توسط hadis.j|
جمله های زیبا سری دوم

Take time to be friendly-it is a way of happiness

.

.

.

Between two evils, choose neither.

Between two goods, choose both

.

.

.

The shortest way to do many thing is to do a single thing at a time

.

.

.

.

Think you are well, and all that is well with you.

And nature will read your thoughts and make them true

.

.

.

Be true to yourself and others. Do not try to

appear better or greater than what you are

.

.

.

Troubles which are tackled instead of being talkedabout,

dissappear like mist before the morning sun

.

.

.

Undertake not what you cannot performbut be careful to keep your promise.

.Forget injuries, but never forget kindness


ادامه مطلب
لينك | نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت 16:12 توسط hadis.j|
جوک

The teacher says, "Why are you arguing?"

One boy answers, "We found a ten dollor bill and decided to give it to whoever tells the biggest lie."

"You should be ashamed of yourselves," said the teacher, "When I was your age I didn't even know what a lie was."

The boys gave the ten dollars to the teacher.

بقیه در ادامه مطلب...                   نظر یادتون نره


ادامه مطلب
لينك | نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۹ساعت 16:54 توسط hadis.j|
نیایش زیبا

oh,Great Spirit..!whose voice i hear in the the wind,and whose breath gives life to all world

!HEAR ME       

I am small and weak,I need strength and wisdom..Make my hands respect the things you

have made and my ears sharp to hear your voice...Let me learn the lessons you have hidden

in every leaf and rocks...Make me always ready to come to you with clean hands and straight

eyes,so when life fades,as the fading sunset my spirit may come to you without shame

راستی هرکس تونست این نیایش را معنی کنه اسمش داخل لیست برندگان ترجمه قرار می گیرد  منتظرم


لينك | نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۹ساعت 16:41 توسط hadis.j|